Thông tin Liên hệ

  • 155 Lê Đình Lý, P. Vĩnh Trung, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
  • 0236 364 7777.
  • ngusen@ngusen.vn
  • www.ngusen.vn
(*): Các trường bắt buột nhập